Home / Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Uděluji souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři společnosti PANLUX s.r.o., sídlem Kladruby 108, 41501 Teplice, Česká republika, IČ: 25496034 (příp. jeho zaměstnancům) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři.
Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány).