PANLUX pomáhá

Spoločnosť PANLUX sa snaží pomáhať potrebným a preto pravidelne prispieva na činnosť týmto nadáciám:


Zdravotní klaun je nezisková organizácia, ktorá prináša humor a radosť hospitalizovaným deťom, geriatrickým pacientom a ďalším potrebným v oblasti zdravotníctva, čím prispieva k zlepšeniu ich psychického a tým aj celkového zdravotného stavu, a to prostredníctvom špeciálne vyškolených zdravotných klaunov a súvisiacich projektov.


Fond ohrozených detí je občianske združenie na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opusteným alebo inak sociálne ohrozeným deťom, s pôsobnosťou na celom území Českej republiky.


PANLUX šponzoruje

Spoločnosť PANLUX je veľkým fanúšikom zjazdového lyžovania, preto šponzoruje vybrané závodníky ako je Pavla Klicnarová, Ivana Novakovská a Adéla Novakovská.


PAVLA KLICNAROVÁ sa narodila  roku 1988, pochádza z klubu TJ Bižuterie Jablonec a jej motto je: “Aby si sa zlepšoval, musíš sa merať s najlepšími.”


IVANA NOVAKOVSKÁ sa narodila roku 1996, pochádza z klubu TJ Lokomotiva Teplice a jej motto je: “Keď chceš vo svete vyniknúť, musíš pracovať, zatiaľ čo ostatní sa bavia.”


ADÉLKA NOVAKOVSKÁ sa narodila roku 2008, pochádza z klubu TJ Lokomotiva Teplice a její motto je: “A čo to je ten krišťálový glóbus?” 🙂