PANLUX helps

Společnost PANLUX se snaží pomáhat potřebným a proto pravidelně přispívá na činnost těmto nadacím:


Zdravotní klaun je nezisková organizace, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů.


Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.


PANLUX sponzoruje

Společnost PANLUX je velkým fanouškem sjezdového lyžování, proto sponzoruje vybrané závodníky jako je Pavla Klicnarová, Ivana Novakovská a Adéla Novakovská.


PAVLA KLICNAROVÁ se narodila  roku 1988, pochází z klubu TJ Bižuterie Jablonec a její motto je: “Aby ses zlepšoval, musíš se měřit s nejlepšími.”


IVANA NOVAKOVSKÁ se narodila roku 1996, pochází z klubu TJ Lokomotiva Teplice a její motto je: “Když chceš ve světě vyniknout, musíš pracovat, zatímco ostatní se baví.”


ADÉLKA NOVAKOVSKÁ se narodila roku 2008, pochází z klubu TJ Lokomotiva Teplice a její motto je: “Co je to Křišťálový globus?” 🙂